Geschiedenis

Hieronder leest u een prachtig verhaal over de gehele geschiedenis van Concordia Driel.

Mocht u meer interesse hebben in de historie van onze vereniging dan bestaat er de mogelijk tot het kopen van ons prachtige jubileumboek ‘100 jaar in het hart van Driel’ Dit boek is in 2019 verschenen. Het full color A4 formaat boek is geschreven door Rob Snelders speciaal ter gelegenheid van het 100- jarig jubileum van de vereniging. Het bevat naast de gehele geschiedenis van Concordia veel beeldmateriaal van vroeger tot nu.  Klik hier voor het inkijkexemplaar.

Heeft u interesse in een boek? Stuur een mailtje naar info@Concordia-Driel.nl.


Periode 1919 – 1940

Op een zondagmiddag nu ruim 100 jaar geleden zaten de gebroeders Hendriks op de Broekstraat in Driel bij elkaar. Al pratend kwamen ze tot de conclusie dat er in het dorp eigenlijk, buiten de jaarlijkse kermis en zo nu en dan een bruiloft, weinig vertier was. Daar moest iets aan worden gedaan, vonden zij. Ondertussen was ook Rein Hammink binnen komen lopen. Uiteindelijk ontstond het idee om een muziekvereniging op te richten. De grote moeilijkheid was nu om aan instrumenten te komen. De gebroeders Hendriks en Rein Hammink wilden een collecte houden. Veldwachter Bos zij dat er voor het houden van een collecte toestemming nodig was van de burgemeester. En zo vertrokken Gijs en Jan Hendriks en Rein Hammink naar het gemeentehuis in Heteren. De vergunning werd meteen gemaakt en de burgemeester – de heer Van Eck – zette meteen voor een flink bedrag zijn handtekening. Vervolgens werd er geld ingezameld in Heteren bij de notaris, de dokter, de hoofdonderwijzer en de gemeente-secretaris. Toen naar Driel naar het cafe van Jop Bulte, een aantal rijke boeren (Peelen en Kaman) en een aantal middenstanders. Uitendelijk was er geld genoeg. Een zekere Kees van der Kley – militair-muzikant in Arnhem – bood zich aan om dirigent te worden. Hij wist ook een adres waar tweedehands muziekinstrumenten gekocht konden worden. Op een zaterdagmiddag vertrok het gezelschap op de wagen van de “Lange Nol” naar Arnhem om de instrumenten op te halen. Van de gemeente kregen de mensen van het 1e uur toestemming om te repeteren in een leeg klaslokaal van de openbare school in de Molenstraat.

Al snel bleek dat de heer Van der Kley niet geschikt was om het clubje verder op te leiden in de muziek. Er werd een nieuwe dirigent gezocht. Dit werd de heer Broers. De heer Broers had al enige bekendheid in Driel als naaimachinemonteur. Alhoewel het kleine clubje muzikanten maar een mars konden spelen, werd in die tijd ook de eerste serenade gebracht bij de familie Karman. Voor de toehoorders moet dat erg saai zijn geweest, want op de heen- en terugweg en tijdens de serenade werd telkens dezelfde mars gespeeld. In die tijd nam Concordia al deel aan het eerste concours in Oosterbeek. In de laagste afdeling werd een derde prijs gehaald, maar de muzikanten waren buiten zinnen van blijdschap. Bij het Drielse Veer werden de muzikanten al verwelkomd door jeugdige jongens en meisjes en in optocht vertrokken ze naar cafe Bulte. Daar werd het feest voortgezet.

Periode 1940 – 1960

In 1941 moest Concordia ontbonden worden. De oorlog brak uit en de vereniging moest zich verplicht aansluiten bij de Cultuurkamer (een onderdeel van de NSB). De nieuwe dirigent, het Drielse schoolhoofd de heer Hopman, zorgde ervoor dat de toen 20 muzikanten toch bij elkaar bleven. Op papier werd de vereniging ontbonden. De heer Hopman gaf onder het mom van gymnastiekles gewoon muziekrepetitie. Na de oorlog vonden de Drielenaren een geheel verwoest dorp terug waar geen muzieinstrument meer te vinden was. In 1948 nam de heer Van Rooijen het dirigeerstokje over van de heer Hopman. In die tijd mochten alle jongens van de jongensschool voorzingen bij pastoor Poelman. Als je maar enigszins wijs kon houden, mocht je bij het knapenkoor. Meester Van Rooijen strikte vervolgens de jongens van het knapenkoor voor de muziekvereniging. Daarnaast was hij iedere dag op school bezig om de muziekvereniging te promoten. Er werd gerepeteerd in de schuur van Driessen. In de winter – als het in de schuur te koud was- mocht de vereniging repeteren in het cafe. Vanaf 1951 ging de vereniging repeteren in het parochiehuis. In 1955 werden de eerste petten gekocht van geld dat door een aantal leden zelf op tafel was gelegd.

Periode 1960 – 1971

Begin jaren zestig werd ene Willy Joosten voorzitter van de vereniging. Onder zijn leiding werd oud ijzer opgehaald en werden er loterijen gehouden, zodat in 1961 de eerste uniformen werden aangeschaft. Een deel van het geld werd bijgepast door de gemeente en voor het resterende deel werd bij Meurs een lening afgesloten. In 1961 werd het dirigeerstokje overgenomen door de heer Hesseling, een militair geschoold dirigent. Onder zijn deskundige leiding kwamen er echte successen. De vereniging nam deel aan verschillende concoursen met als hoogtepunten het KRO-muziekconcours dat werd uitgezonden op de radio en het marsconcours in Hamont in Belgie waar de vereniging een eerste prijs haalde met lof van de jury.

Periode 1972 – 1982

In 1967 nam ons lid van verdienste – Wim Vos het voorzitterschap van onze vereniging over. Hij was de grote stimulator achter de jeugdopleidingen. Hij was van mening dat de jeugd de toekomst heeft en dat daar het succes van de vereniging begint. Hij gaf aan grote groepen jeugd, theorielessen. Later werd dit overgenomen door Willy Smeenk, die dit tot op de dag van vandaag heeft volgehouden. Als er voldoende theoretische basis was, mochten de leerlingen een instrument uitkiezen. De muzieklessen werden gegeven in de cafetaria van Joop Spies.

Na meer dan 10 jaar onder leiding van de heer Hesseling, werd in 1972 de nieuwe de heer Vreugdenhil – beroepsmuzikant bij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht – de nieuwe dirigent. Er kwamen steeds meer jeugdleden bij de vereniging en de heer Vreugdenhil voerde bij de concerten ook het showelement in. Zo werden de nieuw jeugdleden bij hun eerste concert meteen omgeturnd in smurfen en werd het smurfenlied ten gehore gebracht.

In 1979 werd het 60-jarig bestaan van onze vereniging gevierd. Het jubileumcomite kreeg het met allerlei akties voor elkaar om de gehele vereniging nieuwe uniformen te schenken. Misschien kent u ze nog: die groene uniformen.

Periode 1983 – 1989

In 1983 was er wederom een dirigentwisseling. De heer Hameleers kwam voor onze vereniging te staan. Ook hij was beroepsmuzikant bij de kapel van de koninklijke luchtmacht.

Het 70-jarig bestaan – in 1989 – werd groots gevierd. Het jubileumcomite begon al in 1987 met de eerste vergaderingen en hield een 10×7 aktie. Het was de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners van Driel 10 maanden lang f 7,– overmaakte aan de vereniging. Als blijk van dank kregen alle inwoners die deelnamen een certificaat. De aktie werd een groot succes. Gedurende het gehele jubileumjaar werden er tal van activiteiten georganiseerd. Zo was er een optreden van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en werd er een voetbalwedstrijd gehouden tussen leden van Concordia en RKSV Driel en een grandioze blaaskapellenmiddag op het Sosabowskiplein georganiseerd.

Periode 1989 – 1992

Na vele succesvolle jaren brak er voor onze vereniging een wat mindere tijd aan. Met name de melodiegroep in de fanfare (de bugels) raakte onderbezet. Bij de jeugd zag je steeds meer de tendens dat zij kozen voor modernere instrumenten zoals klarinet en saxofoon. Het toenmalige bestuur nam ook het besluit om om te gaan schakelen van Fanfare naar Harmonie. Een beslissing waarbij het bestuur niet over een nacht ijs is gegaan en waarbij de huidige leden het nodige moesten inleveren. Immers, er moest worden geinvesteerd in klarinetten en opleidingen hiervoor. De muzikanten die al jaren lid waren van de vereniging moesten er genoegen mee nemen dat er enige tijd op een lager niveau werd gemusiceerd om de jeugd de kans te geven in te stromen in de vereniging. Er werd een klarinetleraar aangetrokken – de heer Henk van Delzen – die tot op heden nog steeds de klarinetopleiding met groot sucecs verzorgd.

Periode 1992 – 1996

Het was de bedoeling om in 1994 het 75-jarig jubileumjaar van onze vereniging de overstap te maken van Fanfare naar Harmonie. We hebben toen gezocht naar een dirigent die met name voor de nieuwe leden op klarinet een hulp kon zijn. Iemand die zelf dus klarinet speelde. Wij vonden deze dirigent in de persoon van de heer Krijn Van Delzen. Voor vele oudere leden binnen onze vereniging was dit een tijd van terug naar de basis. We begonnen met makkelijke muziekstukken om het alle nieuwe klarinettisten niet al te moeilijk te maken. In het begin waren er nog een aantal leden die de klarinetgroep op bugel versterkte, maar langzaamaan vond er binnen de vereniging een verschuiving plaats. Veel oudere muzikanten maakten de overstap naar een ander instrument.

Het 75-jarig jubileum werd in de maand mei groots gevierd en het jubileumcomite had het met diverse acties en donaties voor elkaar gekregen om de vereniging maar liefst 12 nieuwe klarinetten te schenken.

Periode 1996 – 2001

In 1996 was Concordia helemaal omgeschakeld van Fanfare naar Harmonie en hadden we veel nieuwe jeugdleden. We hebben toen gezocht naar een dirigent die met name de jeugdleden op klarinet verder kon helpen zich muzikaal te ontwikkelen. We vonden een enthousiaste dame die nog bezig was met haar studie op het conservatorium. De nieuwe harmonie bloeide op en de vereniging vond de tijd rijp om ons muzikale kunnen te testen op een concours. Vele maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf maar uiteindelijk gingen we in november 1998 in Venlo op concours. We kwamen uit het niets en werden geplaatst in de tweede klasse met een 1e prijs. We behaalden het hoogste aantal punten van de dag en kregen direct een uitnodiging voor deelname aan het Top-concours in april 1999 in het Musis Sacrum in Arnhem. Kortom een geweldige prestatie voor een vereniging die net aan het begin stond van de ombouw van Fanfare naar Harmonie.

In mei 1999 werd het 80-jarig bestaan gevierd. Het jubileumcomité was het met diverse acties gelukt om aan de vereniging een nieuwe bas te kunnen schenken.  Het jubileum werd verder sober gevierd, zodat de doelstelling – zoveel mogelijk geld inzamelen om een nieuwe bas te kopen – optimaal gehaald kan worden.

Er werd in maart 1999 wel een jeugdstudiedag georganiseerd. Daaraan namen veel jeugdige muzikanten van diverse verenigingen uit de omtrek deel. Deze jeugdstudiedag was een groot succes.

Vanaf het jaar 2000 stond de jaarlijkse donateursavond in het teken van een bepaald thema. In het jaar 2000: een voorzichtige introductie met een klein showprogramma na de pauze. In het jaar 2001 werd gekozen voor het thema Filmmuziek en werd de Kersentuin omgetoverd tot een complete bioscoop.
Zelfs de dirigente van toen – Natascha Notten – kwam compleet verkleed als leeuw binnen om het muziekstuk The Lion King te dirigeren.

Kortom, gloriejaren voor de vereniging met alleen maar succes. Helaas moesten we in het najaar van 2001 afscheid nemen van onze dirigent Natascha Notten

Periode 2001 – 2002

Vanaf oktober 2001 brak voor onze vereniging weer een wat onrustige periode aan. Onze dirigente – waar we heel wat successen mee hadden gehaald – had ons helaas noodgedwongen moeten verlaten en we konden niet zo snel een andere dirigent vinden. Gelukkig was oud-dirigent André Keizer bereid ons tot december 2001 te helpen zodat we in ieder geval de kerstviering in de kerk konden verzorgen. Daarna werd Henri Meijer (dirigent van de Leemkuulers uit Bemmel) bereid gevonden ons te helpen tot de zomervakantie. Dankzij hem werd de donateursavond in april 2002 met als thema: een rondje Euro een succes.

Periode 2002 – 2015

Ondertussen werd er achter de schermen driftig gezocht naar een nieuwe dirigent. Gelukkig konden we na de zomer van 2002 starten met de dirigent: Bert Gerrits v.d. Ende.

Meteen gingen we hard aan de slag want wilden we als vereniging blijven spelen in de 2e klasse dan moesten we in november 2003 op een concours in Beuningen laten horen dat we de 2e klasse waard waren. In de voorbereidingen naar het concours haakten diverse jeugdige muzikanten om verschillende redenen af. Dit betekende dat we eigenlijk een te kleine klarinetgroep hadden om op concours te gaan. We hebben hulp gezocht en gevonden bij de harmonie St. Caecilia uit Gendt. Diverse muzikanten van deze vereniging waren bereid ons te helpen. Uiteindelijk haalden we in Beuningen een tweede prijs en hebben we laten zien dat we de 2e klasse waard zijn.

In 2004 en vierde we ons 85-jarig bestaan, wederom sober. Dit keer geen jubileumcomité en diverse acties. Enerzijds omdat het 85-jarig bestaan niet wordt erkend als een echt jubileum, anderzijds omdat in die tijd van een teruglopende economie en bezuinigingen de vereniging het ook wat rustiger aan moest doen.

In 2005 kwam Henri Meijer weer terug als dirigent van de vereniging. Dit keer was het voor langere tijd. Tot 2015 heeft hij als dirigent de harmonie geleid.  Het was een succesvolle periode van de harmonie. Hij groeide uit tot meer dan 45 spelende leden. Bij het 90 jarig jubileum in 2009 werd er weer goed uitgepakt. De actie 10×9 waarbij er onder andere gespaard werd voor een DVD box met beeldmateriaal en veel foto’s van de vereniging werd een groot succes Met de andere acties die de sponsorcommissie wist te organiseren was er voldoende geld bijeen gebracht om de muziekvereniging in een nieuw uniform te steken. Dit keer werd niet gekozen voor een traditioneel muziekuniform. Maar er werd echt vernieuwend gedacht. De muzikanten kregen een donkerblauw uniform met een groen gilletje. Voor de heren was er een stropdas en voor de dames een sjaaltje.Er werd definitief afscheid genomen van de kolbak. Dit uniform ziet u tot op heden nog steeds bij de optredens en concerten.

Meerdere buitenlandreizen werden er gemaakt. Zo ging de vereniging tweemaal naar Polen en trad daar in 2007 onder andere zeer succesvol op in overvolle concertzaal van de muziekschool in Jelenia Gora. In 2010 ging de vereniging nogmaals naar Polen. En in 2013 werd er een bezoek aan Ussingen gebracht. Ook hier maakte Concordia indruk tijdens het lokale muziekfestival door zeer gewichtig de mars Arnhem te spelen. Met een oorverdovend applaus gingen de muzikanten na afloop van het podium af.

Periode 2015 – heden

Begin 2015 verhuisde de vereniging van locatie voor de repetities. Na decennialang in voormalig Zalencentrum Spies te hebben gemusiceerd, werd de overstap gemaakt naar de Oldenburg. In het voorjaar van dat jaar was het de dirigent Willem van de Laar die het stokje overnam van zijn voorganger. Onder zijn leiding vond er in september 2015 een zeer bijzondere optreden plaats in Driel. De 70ste herdenking van de slag om Arnhem, werd op het Polenplein herdacht in aanwezigheid van HM Koning Willem Alexander en vele andere hoogwaardigheidsbekleders. Op een overvol Polenplein mocht Concordia haar muziekstukken ten gehore brengen waaronder het Wilhelmus. En een zeer dierbare herinnering was de Last Post prachtig uitgevoerd door de helaas in 2017 overleden trompettist van de vereniging, Will Dinnissen.

En dan de weg naar het 100 jarig jubileum op 19 mei 2019. Een bijzondere mijlpaal voor een kleine dorpsvereniging. De Ivorencommissie had met jaren voorbereiding plannen voor een groots feestelijke jaar. Het jubileum werd verdeeld over een heel jaar met verschillende activiteiten en concerten voor leden, vrienden en inwoners van Driel en omgeving. De aftrap van het sponsorjaar startte met een muziekmarathon tijdens de Kersenfeesten in 2018. Gevolg door de echte start van het feestjaar 2019. In januari vond er een nieuwjaarconcert plaats gecombineerd met de boekpresentatie. In een tjokvolle kerk werd een overweldigend concert verzorgd. Hierin tevens het debuut van het nummer ‘Centum Concordia’. Een muziekstuk speciaal geschreven tbv het 100 jarig bestaan van de vereniging door de componist Peter Kleineschaars. Het oudste spelende lid ontving uit handen van de Burgemeester van de Overbetuwe dhr. T van Asseldonk het eerste exemplaar voor het archief. Alle deelnemers aan de 10×10 Steun de club actie ontvingen na afloop het jubileumboek desgewenst gesigneerd door de auteur Rob Snelders. In het weekend van 18 en 19 mei van dat jaar vond het jubileumweekend plaats met veel activiteiten voor de leden en een blaaskapellenmiddag voor alle inwoners van Driel en omgeving. Tot slot vond 9 november een groots jubileumconcert plaats al afronding van het bijzondere jaar. De sportzaal die was omgetoverd tot een prachtige concertzaal was tot de nok toe gevuld. In alle hoeken moesten er extra stoelen worden gezocht. Het publiek werd getrakteerd op een eeuw lang memorabele fragmenten met live muziek. Het werd een concert om nooit te vergeten. De vereniging kreeg uithanden van de Steun de Club commissie maar liefst 10 nieuwe klarinetten overhandigd en een muziekkoffer gevuld met hippe kleurrijke kunststof instrumenten voor bezoeken langs de basisscholen. Dit alles door geld bijeengebracht door sponsoren, vrienden én subsidies. Een mooie impuls voor een gezonde toekomst van onze kleine grote muziekvereniging.

We kunnen wel concluderen dat Concordia in haar 100-jarig bestaan ups en downs heeft gekend, maar wie heeft dat niet in 100 jaar van haar of zijn leven.  Maar waar de afgelopen jaren in de regio vele muziekverenigingen door een enorme terugloop in het ledenaantal noodgedwongen hebben moeten stoppen, gaat het in Driel nog steeds prima met Concordia. De vereniging heeft veel jongere leden. Maar altijd blijft de zorg voor de toekomst bestaan. Maar dat houdt onze vereniging actief, dynamisch en levendig om steeds weer vernieuwingen door te voeren.

Tamboergroep

Het korps werd in 1954 opgericht door Cor Boerboom en Gijs Peters als nieuw onderdeel van de muziekvereniging. Er was geen geld voor de aanschaf van trommels. Daarom werd een steenbikactie op touw gezet. Een groepje leden van het korps bikte stenen schoon bij sloopbedrijf Gartener en dat leverde geld op.
Bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging in datzelfde jaar verschenen de zes tambours in een nieuw uniform, nog wel zonder een uniformjas, aangeschaft buiten de kas van de vereniging om.
Oefenen van het marcheren, een belangrijk onderdeel van het optreden als tambours, gebeurde in die tijd op de speelplaats van de Cuneraschool, waar nu de Cunerahof is gevestigd.

Deze foto uit het einde van de jaren vijftig toont het tambourkorps tijdens een optreden in Elden in de Klapstraat ter hoogte van het pand (witte gevel en rieten kap) waar thans de muziekvereniging Crecendo haar oefenruimte heeft. Voorop loopt Cor Boerboom als tambour-maître. In het midden loopt Gesje Scheerder en daarachter is ook Wim Vos sr te herkennen.
De originele mace (ceremoniële stok) van de tambour-maître bestaat nog, zij het zonder pluimen en sierkoord, en is in het bezit van Cor Boerboom.

De eerste tambour-maître van het korps was Gijs Peters.
In 1956 kwam Theo van Mullem als tambour-maître bij het gezelschap. Theo heeft het tambourkorps gedurende 28 jaar geleid tot 1984. Hij was in de rol van tambour-maître een bezienswaardigheid en trok volop de aandacht van het publiek vanwege zijn “bijzondere kunsten” met de mace. Bekend was zijn optreden bij de Airborne Wandelmars in Oosterbeek waarbij zijn mace de bovenleiding van de trolleybus raakte, maar ook presteerde hij het om de mace uiterst beheerst over de over de weg geplaatste triomfbogen te gooien.

Eind 1968, in de aanloop naar het gouden jubileum van de muziekvereniging in 1969, werden tijdens een feestelijke contactavond 13 nieuwe mars trommen, 6 dieptrommen en een overslagtrom aangeboden aan het korps waardoor dat de beschikking kreeg over een compleet nieuw instrumentarium. Dat had gevolgen. Niet alleen versterkte het de aantrekkingskracht op nieuwe leden, maar het gaf ook een impuls aan het muzikale niveau van het tambourkorps.
Begin jaren 70 groeide het korps uit naar rond de 25 leden. Een groep meisjes die de lyra bespeelden behoorde medio jaren 80 ook tot het korps en dat bleef zo tot eind jaren 90.
Jos Rensen speelde als instructeur een belangrijke rol in de muzikale kwaliteit van het korps en de successen die werden behaald. George Eggermont instructeur ? nadere info nodig
Het tambourkorps heeft op 7 oktober 1984 op het concours van de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen in Nederland(FKM) in Lobith een eerste plaats behaald met 318 punten, én de daaraan verbonden promotie naar de tweede divisie.
Op 25 oktober 1987 promoveert het korps op het FKM-concours in ‘s-Heerenberg opnieuw, nu naar de eerste divisie. De fanfare verwelkomde de tambours bij thuiskomst in Driel uitbundig.
Vanwege die promotie nam ons tambourkorps op 10 april 1988 op uitnodiging van de FKM in Amsterdam deel aan de kampioenswedstrijden van Nederland en behaalde een verdienstelijke derde plaats. De
De foto hierboven toont dat bijzondere optreden.
In het voorjaar van 1988 dreigde een scheuring in de vereniging omdat het tambourkorps een “eigen koers wilde varen” met meer accent op het showelement. Een aantal leden zegde in juni het lidmaatschap op en de breuk was een feit. In november van dat jaar kon, met enkele nieuwe leden en de hulp van oud tambours, het herboren korps zich in nieuwe uniformen presenteren aan de bevolking. Peter Kosman speelde daarbij een leidende rol. Concordia als muziekvereniging is hierdoor nooit bedreigd in haar voortbestaan.
Het tambour- en lyrakorps sleepte op het festival IJsselstrand in Doesburg van 17 mei 1995 verschillende prijzen in de wacht: een eerste prijs voor het korps, een eerste prijs voor de tambour-maître Peter Kosman en uitgeroepen tot het beste Nederlandse korps van de 23 deelnemende korpsen. Peter had als tambour-maître die prestatie ook al in 1986 geleverd.
Vanaf 1 november 1995 volgt Jan Hoksbergen Peter Kosman op als tambour-maître.
In de loop van 2011 werd het korps opgeheven bij gebrek aan voldoende leden. De tambours maken vanaf dat moment na bijna 60 jaar weer integraal deel uit van het harmonieorkest. De poging tot heroprichting van het tamboerkorps in 2014 lukte niet.