Over ons

Concordia Driel is niet zomaar een harmonie. Het is een echte dorpsvereniging van mensen die graag samen muziek maken en betrokken leden die de vereniging draaiend houden. Samen werken we er continu aan om Concordia voor iedereen een fijne plek te laten zijn om samen te (leren) musiceren. Daarnaast dragen wij bij aan de muzikale omlijsting van vele festiviteiten in Driel en omgeving. En verzorgen wij met regelmaat openbare optredens en concerten.

De harmonie bestaat uit ongeveer 45 spelende leden. Sinds 2015 is Willem van de Laar de dirigent van de vereniging. Naast de spelende leden in de harmonie zijn er nog een aantal jeugdleden in opleiding en een aantal rustende leden.

Een aftakking van de harmonie is Kapel3L. Een groot deel van de leden van de harmonie spelen ook bij de kapel. Meer informatie over Kapel3L vind je hier.

In 2019 bestond Concordia precies 100 jaar. Een jaar lang vierde we ons Ivorenjubileum met diverse concerten en activiteiten voor leden, vrienden van de harmonie en inwoners van Driel e.o. Lees hier meer over onze gehele geschiedenis en de weg naar 100 jaar Concordia, onze visie en missie én onze opleidingsmogelijkheden.


Missie en visie

Concordia is een muziekvereniging waar iedereen welkom is om muziek te (leren) maken. Plezier, gezelligheid en gelijkheid tijdens het musiceren is belangrijk. Het samenspel is daarbij uiteraard essentieel. Enkel als de balans tussen alle instrumenten perfect op elkaar is afgestemd is er harmonie.

Onze missie is:

  • Mensen de gelegenheid geven samen met anderen, muziek te beoefenen op instrumenten die binnen een harmonieorkest gebruikelijk zijn.
  • Het bieden van een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en plezier in het muziek maken erg belangrijk zijn.
  • Het leveren van een bijdrage aan het culturele welzijn van de eigen leden en aan het (culturele) welzijn van Driel.
  • Het behouden van het van muzikale niveau en waar mogelijk het verbeteren hiervan, met een zoveel mogelijk eigen bezetting.
  • Het bieden van voldoende muzikale uitdaging voor iedere muzikant