Muziekopleidingen voor de jeugd

Onze vernieuwde AMV voor de jeugd. Instroom vanaf c.a. 8 jaar

Bij muziekvereniging Concordia Driel leren we kinderen in 12 lessen de basisbeginselen van muziek maken, onder leiding van onze professionele muziekdocent Henk van Delzen. In een klein groepje van maximaal 4 kinderen geeft hij les over ritmes, muzieknoten lezen én natuurlijk wordt er muziek gemaakt! De kinderen starten meteen met muziek maken op een klarinet. Daarop leren ze de basis van musiceren spelenderwijs in een moderne vorm die past bij deze tijd.

Nadat uw kind de basis onder de knie heeft en de AMV (bijna) is afgerond gaan we samen op zoek naar een instrument dat past bij uw zoon/dochter én binnen de harmonie. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een klarinet, dwarsfluit, saxofoon, drumstel, trompet, hoorn of trombone. Daarna kan er worden doorgestroomd naar de individuele muzieklessen. Hiervoor hebben we onze eigen muziekdocenten en we werken samen met de muziekschool. Wie de les verzorgd is afhankelijk van de keuze van het instrument. Uw kind krijgt het instrument in bruikleen. Onderhoud en gebruik van het instrument is onderdeel van de muziekles.

De start van de AMV

De lessen zijn in zalencentrum De Oldenburg te Driel. De cursus bestaat uit 12 lessen van 30 minuten. De lessen worden gegeven in kleine groepjes. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Kosten

De kosten voor de AMV cursus van 12 lessen bedraagt slechts €72! Een aantrekkelijk bedrag waarmee we leren musiceren voor ieder kind binnen bereik willen brengen. Dit bedrag is inclusief de bruikleen van de klarinet, benodigde rietjes en de lesmaterialen. Op de eerste lesdag wordt het machtigingsformulier ingevuld voor de betaling. Het bedrag zal over totaal drie maanden (€24 per maand) worden afgeschreven.

Na de AMV kan er meteen worden doorgestroomd naar de individuele muzieklessen. Hiervoor gelden dezelfde maandtarieven als voor de AMV. Tijdens de basiscursus geven we hier meer informatie over.

Aanmelden voor de AMV

Aanmelden voor de basiscursus kan via een mail naar info@concordia-driel.nl. Ook als je vragen hebt kun je dit email adres gebruiken. Natuurlijk mag u altijd komen kijken met uw zoon of dochter bij een repetitie op dinsdagavond of bij een muziekles op woensdag.

Individuele muziekles voor jeugd

Meteen starten met individuele muzieklessen bij Concordia is ook een mogelijkheid.  Wellicht weet uw kind al welk instrument hij/zij wilt gaan bespelen. Als dit instrument ook past binnen onze harmonie kan er gestart worden. Het instrument kan, indien beschikbaar, in bruikleen worden verkregen vanuit Concordia. Starten met individuele muziekles kan door het gehele jaar heen.

Indien u vragen heeft of graag wilt starten met uw dochter of zoon op muziekles, neem dan contact op met onze jeugdcommissie via info@concordia-driel.nl.

A-diploma

Als onze leerlingen eraan toe zijn begint de opleiding voor het officieel erkende diploma van de KNMO en mag uw kind meespelen met het harmonieorkest. Het krijgt dan ook een Concordia uniform en we verwachten dan ook dat hij/zij mee gaat lopen met onze optredens op straat, zoals tijdens: Sinterklaas, Koninginnedag en de avondvierdaagse.

Onze repetitie zijn iedere dinsdagavond van 19.30-21.30 uur. Uiteraard begrijpen wij dat uw zoon/dochter wellicht niet de gehele repetitie aanwezig zal zijn i.v.m het latere tijdstip. In overleg kunnen we hier altijd individuele afspraken over maken.

Individuele muziekles voor volwassenen

Ben je inmiddels de jeugdleeftijd gepasseerd maar heb je (weer) zin om te musiceren? Ook voor volwassenen zijn er ook mogelijkheden voor het nemen van muzieklessen of opfrislessen voor herintreding. Uiteraard bent u altijd welkom om een keer te komen luisteren. Hiervoor kunnen we samen een moment inplannen.

Voor vragen over muzieklessen of een keer kijken, kunt u contact opnemen via info@concordia-driel.nl.